Unga KRIS i Corona-tider

Det nya coronaviruset berör givetvis även Unga KRIS. Det berör barn och ungdomar. Det berör våra medlemmar, våra coacher och de som sitter på ungdomshem, anstalter och häkten.

Men Unga KRIS är vana vid att tänka på kamratskap och solidaritet, två av våra deviser. Vi tänker på våra vänners väl och ve. Vi ställer upp för varandra.

Våra coacher följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi har personal på våra föreningar som är sjuka jobbar de hemifrån.

Vid skrivande stund uppmanar inte Folkhälsomyndigheten att stänga grundskolorna. Däremot rekommenderar de att gymnasieskolor, komvux och högre utbildningar undervisar på distans.

På fängelser har villkoren för besök ändrats. Det är bara försvarare, åklagare och polis samt övriga anställda vid offentliga myndigheter som får göra besök. Inga permissioner, utom de allra nödvändigaste, får genomföras.

Kriminalvården kommer fortsätta ta hand om personer som förs till fängelser. Men personer som ska till anstalt och har sjukdomssymptom kommer istället föras till häkten. ”Egna inställelser” (om man frivilligt placerat sig på häkten och anstalter) kommer skjutas upp om personen visar sjukdomssymptom.

Dessa är symptomen skriver Folkhälsomyndigheten:

Feber, hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Möten i frivården kommer i första hand ske digitalt.  

Kriminalvården skriver att förändringarna görs av omsorg för personalen och klienterna.

Röda Korset och BRIS (Barnens rätt i samhället) har bra tips om du känner dig orolig:

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/corona-viruset

Källor: Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Kriminalvården.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *