Bli sponsor

Gör skillnad, sponsra oss.

Som sponsor till Unga Kris bidrar ni till vår verksamhet som är enligt följande.

En organisation och en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-25 år, dit alla är välkommen även om man inte haft problem med droger eller brottslighet, vår grundidé är att hjälpa ungdomar på glid.

Vårt framgångskoncept är att ungdomar själva får bygga upp, skapa, driva och organisera ungdomsverksamhet med stöd av vuxna.

Unga KRIS arbetar preventivt med motivation och eftervård för att minimera risker till återfall för de ungdomar som återvänder efter vistelse på SiS (Statens Institutions Styrelser). Vi har en strävan att få ungdomar att inte pröva den där första drogen. Detta görs bland annat genom påverkan genom medvetenhet, om vad droger och kriminalitet kan få för konsekvenser för dem själva.

Vi jobbar med att få in människor i studier och/eller arbete/praktik.

Man kan sponsra på lokalnivå och/eller förbundsnivå.

Kontakta din lokala förening för mer information hur ni kan hjälpa till att göra skillnad!

Comments are closed.