Sniffning

Vad innebär det att sniffa/boffa?

Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning och boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller överdos. Sniffning och boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning och boffning väldigt farligt. Sniffning och boffning innebär att man drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar är ruset kraftigt.

Hur missbrukar man sniffning?

Missbruk sker genom att man inandas från en indränkt trasa, flasköppning eller tändare. Det går att öka koncentrationen genom att ”boffa” (andas in) ångorna från en plastpåse som placeras över andningsorganen. Ångorna går ner i lungorna, tas upp av slemhinnorna och når snabbt hjärnan.

För att återuppleva berusningen måste missbrukaren snart öka dosen. Medlen är beroendeframkallande och kan fungera som inkörsport till andra droger.

Hur upplevs ruset!

Ångorna kommer ner i lungorna och tas snabbt upp i blodet. Sniffaren får en känsla av välbehag för att sedan bli dåsig. När gasen kommer ner i lungorna reagerar kroppen med att skicka ut vätska i luftvägarna, och personen kan dö på ett sätt som liknar drunkning. Gasen utvidgar sig i lungorna och då kommer det inte ner tillräckligt med luft och sniffaren kan då kvävas. Missbrukaren kan också få panik och ångestattacker orsakade av hemska hallucinationer.

Sniffning av lättflyktiga lösningsmedel och gaser som:

 • Aceton
 • Bensin
 • Lim
 • Tändargas (butangas)
 • Terpentin
 • Thinner

Förekommer i berusningssyfte ofta i vågor, särskilt bland unga som har svårt att få tag i alkohol och narkotika. Flera tonåringar har avlidit under 1990-talet efter att ha inandats tändargas.

Så påverkas din kropp av sniffning

Gaserna du andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan kan du drabbas av hallucinationer.
Syrebristen påverkar inte bara din hjärna. Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i kroppen. Hjärtat hamnar under hård press och du kan få rubbningar i hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.

Hjärnskador och psykisk avtrubbning misstänks vid längre utsatthet. Andningsförlamning, kräkningar och störningar av hjärtverksamheten har lett till flera unga sniffares död. En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning eller sniffning kombineras med alkohol eller andra droger ökar också risken för överdos eller medvetslöshet.

Ett långvarigt missbruk kan ge

 • Hjärnskador
 • Skador på lever
 • Njurar och andra organ

Symptom på att du har sniffat eller boffat är:

 • Minskad muskelkontroll
 • Sämre reflexer
 • Skrattattacker
 • Hallucinationer
 • Hosta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Lättretlighet.

Tecken/symptom för abstinens:

 • Huvudvärk
 • Sömnproblem
 • Frossa
 • Kramper
 • Retlighet
Källor
www.drugsmart.com/fakta/sniffning/
drugnews.nu/drogfakta/sniffning/
www.beroendecentrum.se/fakta/droger/sniffning/

Comments are closed.