Opiater

Opium, morfin, heroin
De här drogerna kallas för opiater och är mycket beroendeframkallande. Opiumvallmo har odlats i tusentals år och kom till Europa på 1500- talet.

Hur tillverkas opiaterna?
Den torkade saften från vallmons fröhus kallas råopium. Råopium innehåller morfin, noscapin, kodein, vatten och mineraler. Ur råopium kan morfin och heroin framställas. Heroinutvinns ur morfinbas och är starkare än både opium och morfin.

Heroin finns i två varianter vilka kallas:

 • Rökhereoin eller brunt heroin.
 • Vitt heroin eller injektionsheroin.

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. På grund av sina smärtstillande och berusande egenskaper har opiumvallmon används under flera tusen år. Morfin används idag i kontrollerade former som smärtstillande läkemedel inom sjukvården. Heroin är den opiat som används mest i missbrukssyfte på grund av sitt kraftiga rus. Heroinmissbruk kan leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

I slutet av 1800-talet började man använda heroin för att bota morfinmissbruk. Det var en dålig idé. Heroin visade sig vara ett bättre smärtstillande medel och en bättre hostmedicin än morfin, men skapade också ett större beroende. Sedan dess har heroin varit det vanligaste missbruksmedlet av opiaterna. Heroin röks, sniffas eller injiceras.

Så påverkas kroppen

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Det är på grund av den här påverkan på nervsystemet som opiater är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner. Det är också på grund av det här som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner man stark eufori och under ca en halvtimme känner man en mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner man sig i balans.

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande både på grund av det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Det betyder att man måste ta allt större mängder för att få samma effekt. Heroinberoende utvecklas snabbt, många beskriver det som rena kärlekskänslor. Det är också det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd vilket kan leda till döden.

Abstinensen efter heroin är stark.

 • Man kan känna sig sjuk.
 • Illamående.
 • Muskelvärk.
 • Rinnande näsa.
 • Diarré.
 • Svettningar.
 • Tandvärk.
 • Uttorkning.
 • Sömnsvårigheter.

Förutom risken för överdos så är några bieffekter att man slutar känna smärta, att man blir förstoppad eller illamående. Heroinmissbruk kan leda till olika följdsjukdomar som depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar. Eftersom heroin injiceras kan sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C spridas när man delar på sprutor.

Kroppens opioida system påverkar hur du känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad du har för känslomässiga reaktioner. Det är också på grund av det här som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner du stark eufori och under cirka en halvtimme känner duen mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner du dig i balans. Alla opiater är väldigt beroendeframkallande, både på grund av det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Det betyder att du måste ta allt större mängder för att få samma effekt. Heroinberoende utvecklas snabbt och många heroinmissbrukare beskriver det som rena kärlekskänslor. Det är också det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd vilket kan leda till döden.

Symtom
Kliniska markörer vid påverkan av opiater:

Kroppsliga symtom

 • Sammandragna små pupiller (knappnålsstora)
 • Stirrande blick
 • Hängande ögonlock
 • Sluddrande tal och långsam motorik
 • Svårigheter att stå på benen (kraftig ihopsjunkenhet)
 • Illamående och kräkningar
 • Långsam puls och sänkt blodtryck
 • Andningsdepression – kan leda till andningsförlamning som är livshotande

Psykiska symtom

 • Eufori med kraftigt lyckorus och välbefinnande
 • Bedövning – nedsatt smärtkänslighet
 • Känsla av inkapsling och oberörbarhet
 • Försämrad tids- och avståndsbedömning
 • Likgiltighet eller sömnighet – vid kraftig påverkan medvetslöshet
 • Kontaktsvårigheter

Vad händer när man missbrukar heroin?
Den första tiden upplever missbrukaren en känsla av välbehag och på några sekunder försvinner problem, tristess, ångest och smärta vilket gör att människor lätt blir beroende. En person som tar heroin talar sluddrigt, blir sömnig och likgiltig. Pupillerna blir små som nålhuvud, blicken stirrig och ögonlocken hänger. Skadorna av heroinmissbruk är många. Drogen är lätt att överdosera vilket kan leda till dödsfall p.g.a. andningsförlamning.

Heroin anses vara den drog som är svårast att sluta med p.g.a dess kraftiga abstinensbesvär med smärtor, illamående, kräkningar och diarréer.

Kat

Katväxten har används som drog i hundratals år i länderna kring Röda havet och i östa Afrika. På 1980- talet var missbruket nästan bara ett problem i Etiopien, Jemen och Somalia, men har spridit sig till västvärlden genom invandringen.

Kat innehåller katin och katinon, vilka är rusframkallande. Ruset är stimulerande och dämpar aptiten. Det påminner lite om amfetamin och kokainrus och personen känner sig upprymd, piggare och får ett bättre självförtroende. Ett katmissbruk kan ge olika skador i kroppen, bland annat magkatarr, förstoppning, leverskador, tandlossning och personen kan bli extremt mager. Missbrukaren kan få svårt att sova, uppleva hallucinationer, bli deprimerad, tappa omdömet och bli väldigt aggressiv och våldsam.

Källor
www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/Narkotikaberoende/Missbruk-beroende-av-opiater/
www.drogfritt.nu
www.drugsmart.com/fakta/heroin/
www.beroendecentrum.se/fakta/droger/heroin-morfin-kodein-och-andra-opiater/

Comments are closed.