Ledning

Förbundsordförande
Jacob Fraiman
070-7659283
jacob.fraiman@kris.a.se

Förbundskassör
Johanna Karlsson
070-6421121
johanna.karlsson@ungakris.se

Förbundssekreterare
Robert Lyck
070-7924330

robert.lyck@ungakris.se

Ledamot region Norr
Johanna Karlsson
070-6421121
johanna.karlsson@ungakris.se

Johnny Markskog

Ledamot region Väst
Riikka Heinola

Ledamot region Syd
Alexander Bengtsson

Peter Nilsson

Ledamot region Öst
Christian Hämäläinen
079-0430835
sodertalje@kris.a.se

Jan Ukkolin

Comments are closed.