Kokain

Kokain framställs ur Cocabusken. År 1860 framställde en tysk kemist kokain ur Cocablad och det användes då som bedövningsmedel. Sigmund Freud utforskade på 1800-talet människans sinne och hade själv allvarliga depressioner, vilka han botade tillfälligt med kokain. Den vanligaste formen av kokain är som vitt pulver.

Kokainets historia
Indianerna i Sydamerika, i synnerhet de som lever i Anderna har i alla tider tuggat på kokablad som kommer från kokabusken. Det moderna kokainet upptäcktes på 1800-talet och kom snabbt att användas inom medicinen bland annat som bedövningsmedel. Dock gavs det också till arbetare för att de skulle bli mer produktiva och pigga. John Pemberton tillverkade dock en slags ”hälsodryck” som innehöll kokain.

Idag är den mer känd som Coca-Cola! Drycken innehöll kokain, därav coca i namnet, ända fram till 1903 då man tillsatte kokablad som inte innehöll drogen.

Kokain (koks, snö, VIP-puder) som utvinns ur kokabuskens blad, Erythroxylon, är ett vitt kristalliskt pulver som kan snusas, ätas, injiceras eller appliceras direkt på slemhinnorna. Effekten påminner om amfetamin, men är intensivare, mer kortvarig och leder därför ofta till högre missbrukstakt och snabbare beroende.

Missbrukare förlorar ofta sitt sömn-, mat- och törstbehov och kan vara i gång flera dygn, varefter kroppen blir slutkörd. Brist på sömn, näring och hygien försämrar motståndet mot sjukdomar. Kokain kan jämföras med att köra bil med gasen i botten. Hjärta och hjärna utsätts för extrema påfrestningar. Det har hänt att kokainmissbrukare avlidit till följd av brustna blodkärl.

Drogens effekter

Kokain ger ett kortvarigt rus på upp till en timme, vilket gör att många behöver många doser eller fixar som missbrukare kallar det för, för att uppnå önskad effekt. Kokain är en dyr drog, vilket gör att om man inte har pengar och blir beroende så är det lätt att hamna i kriminalitet för att få in pengar till nya fixar. Missbrukare anser att kokain ger ett mer intensivt, men kortare rus än till exempel amfetamin vars rus varar i flera timmar. En missbrukare som tagit drogen har kokainet kvar i kroppen länge och kokainet kan spåras i håret du hade när du tog drogen till dess att håret klipps. I blodet kan spår av kokain finnas kvar i upp till åtta dagar.

Vad händer när man tar kokain?
Kokain ger en kraftig känsla av vällust och detta gör drogen oerhört beroendeframkallande. Pupillerna blir stora, andningen snabbare och näsan rinner. Missbrukaren verkar upprymd, manisk och talar osammanhängande. Kokain kan även ge hallucinationer och klåda där missbrukaren tror att det finns insekter under huden, som han då försöker få bort. Ett längre missbruk gör vissa personer aggressiva och våldsamma.

Verkningar på kort sikt

 • Aptitlöshet
 • Ökad hjärtverksamhet, högre blodtryck och kroppstemperatur
 • Sammandragning av blodkärl
 • Ökad andhämtning
 • Vidgade pupiller
 • Sömnstörningar
 • Illamående
 • Överstimulering
 • Besynnerligt, oberäkneligt och ibland våldsamt beteende
 • Hallucinationer, hypernervositet, lättretlighet
 • Känselhallucinationer att insekter krälar under huden
 • Intensivt lyckorus
 • Oro och förföljelsemani
 • Depression
 • Panik och psykos
 • Krampanfall, epileptiska anfall och plötslig död vid höga doser (t.o.m. om det intas bara en gång)

Verkningar på lång sikt

 • Obotliga skador på blodkärl i hjärta och hjärna
 • Högt blodtryck som kan leda till hjärtattacker, stroke och döden
 • Skador på lever, njurar och lungor
 • Vävnaderna i näsan förstörda om drogen snortas
 • Andnöd vid rökning
 • Infektionssjukdomar och varbölder vid injicering
 • Undernäring, viktförlust
 • Allvarlig tandröta
 • Hörsel- och känselhallucinationer
 • Sexuella problem, skador på fortplantningsorganen och sterilitet (för både män och kvinnor)
 • Desorientering, apati, förvirrad utmattning
 • Retlighet och humörsvängningar
 • Ökad förekomst av riskabelt beteende
 • Delirium eller psykos
 • Allvarlig depression
 • Tillvänjning och beroende (t.o.m. efter att ha tagit det bara en gång)

Crack
En starkare variant av kokain är Crack vilket görs av kokainpulver och kan se ut som potatischips. Crack är oerhört beroendeframkallande, har ett kort intensivt rus av välbefinnande som följs av en kraftig mental krasch med bl.a. ångest och panik. Det starka beroendet följs ofta av våldsbrott, prostitution och hög barnadödlighet. Det finns missbrukare som använt Crack för 50 000 kr i veckan.

Källor
drugnews.nu/drogfakta/narkotika/kokain/
www.drogportalen.se/kokain/
http://se.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/effects-of-cocaine.html

Comments are closed.