Göteborg

Öppettider

Kommer snart.


Verksamhet & Aktiviteter

Samlingslokalen

Då kriminalitet och droger har eskalerat i området och ungdomarna inte har någon trygg
mötesplats att vara på, så ökar risken för utanförskap, destruktivitet och känslan av
sammanhang, vilket är en grund till kriminell livsstil.

Syftet och målet med vår lokal är att det ska finnas trygga vuxna som kan verka som
förebilder , medmänskligt stöd och social trygghet för de unga. Genom våra aktiviteter i
musik, film och andra aktiviteter vill vi bidra till andra vägar att gå och genom att till exempel
skriva låtar kan bearbeta sina erfarenheter, utan att romantisera eller glorifiera en kriminell
livsstil. Vi erbjuder positiva erfarenheter för människor som annars söker destruktiva kickar.
Just nu bygger vi en musikstudio för att möta denna aktivitet.

För att vara tillgängliga kommer vi att hålla samlingslokalen öppen på torsdagar och
fredagar, kvällstid. I lokalen kommer vi tillsammans erbjuda studio, text skapande, spel,
matlagning, och caféverksamhet och “Chilla och häng”.

För att vara i Unga kris lokal gäller våra deviser drogfrihet, hederlighet, kamratskap,
solidaritet och Jämställdhet

Föreläsningar

Vår verksamhet drivs av personer med olika utbildningar och
erfarenheter . Hos oss finns behandlingspedagog, socionom, stödpedagog och
fritidsledare. Alla som verkar i Unga kris har egna och närstående erfarenheter av
både missbruk, kriminalitet, socialt utanförskap och psykisk ohälsa. Vi besitter
erfarenheter av hur man arbetar mot missbruk, kriminalitet, socialt utanförskap,
psykisk ohälsa och andra normbrytande beteende.

Vi vill sprida dessa kunskaper vidare till elever, lärare, föräldragrupper och samhället
i stort. Detta genom att föreläsa och sprida vår kunskap om brottsförebyggande
arbete, för att fånga upp ungdomar som är på väg in i en kriminell livsstil.

Förenings Vandringar

I Majorna/Liné/centrum finns det flera föreningar för ungdomar . Unga Kris har i
nuläget kontakt med flera föräldrar som vill vara med och föreningsvandra. Vi har
även hittat en förälder som vill vara ansvarig för vandringen under Unga kris namn.
Det finns flera föreläsningar och studiematerial inom kommunen och en utbildning
om bemötande och hur man ska handskas i olika situationer ska genomföras innan
nattvandring. De som nattvandrar ska lämna utdrag från belastningsregistret.

Syftet och målet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder ,
medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor som rör sig ute på
kvällar och nätter. Det behövs vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomen, kan
skapa gränser och ge stöd och hjälp när det behövs. Nattvandrarnas närvaro
förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Vi verkar för att
skapa tilltro och bygga jämställda relationer


Kontaktinformation

Goteborg@ungakris.se
Fredrik Nilén
0728-733227

Övrig information

Kommer snart.


Lokala sponsor & Samarbeten

Kommer snart.

Comments are closed.