Frågor & Svar

Varför tar man droger?
En av anledningarna är en önskan att vilja må bättre. Med drogernas hjälp kan en tillfällig flykt undan vardagens problem ske. Grupptryck och äventyrslusta kan vara en annan anledning att testa.

Vad är narkotika?
Läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller som kan framkalla eufori (Lyckokänslor)

Vad är droger?
Droger är ämnen som påverkar kroppen och sinnet genom att framkalla rus. Till droger räknas narkotika, vissa läkemedel och lösningsmedel, narkosmedel, dopningsmedel, alkohol och tobak.

Vad är en hallucination?
Hallucination är när en person upplever saker som inte andra upplever. Sinnesintrycken såsom syn, hörsel, känsel och smak förändras.

Vad är en flashback?
Drogrester kan fastna i kroppens fettceller och sedan lossna. Vad som händer är att drogen lossnar från fettet och kommer ut i blodet igen, personen kan helt plötsligt bli drogad igen. Dessa flashbacks kan inträffa flera år efter det att personen tagit drogen.

Är det olagligt att knarka?

Ja följande är brottsligt:

  • Att inneha och använda narkotika.
  • Överlåta narkotika.
  • Framställa narkotika.
  • Skaffa narkotika för att ge till andra.
  • Anskaffa, bearbeta, transportera eller förvara narkotika för någon annan.
  • Sälja narkotika.

Hur många ungdomar har testat droger?
Idag har ca 8% av ungdomarna i 9:an testat narkotika. När det gäller alkohol så har över 70% testat.

Vad kostar det att knarka?
Det är väldigt olika beroende på vilken drog man knarkar, hur ofta och mängden. Det finns missbrukare som knarkat för flera tusen kronor om dagen.

Vilken drog är vanligast?
I Sverige är det alkohol som är vanligast och när det gäller narkotika så är det cannabis.

Hur är det att sluta?
Detta kan vara jättesvårt att sluta. Det upplevs olika eftersom det beror på vilken drog man tagit. När man slutar kan man få smärtor i kroppen, må illa, få ångest och panik, detta kallas avtändning.

Källor
drogfritt.nu

Comments are closed.