E-Screen

Användarnamn
Lösenord

escreen
Registrera dig Glömt lösen?
 

Självtesten syftar till att öka dina kunskaper om riskvanor när det gäller alkohol och droger.Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. All information som forskarna får via webbtjänsten kommer att hanteras under sekretess (tystnadsplikt). När alla uppgifter sammanställs kommer ingen att kunna utläsa vad en enskild ungdom har svarat eller vilka uppgifter som gäller just den personen.Naturligtvis kan du som är över 25 också använda verktyget genom att du kan fylla i din ålder när du loggar in.

Hej och varmt välkommen att testa dina alkohol- och drogvanor. Du kan också följa dina vanor över tid och fylla i en personlig elektronisk dagbok. Om du ligger i riskzonen för att utveckla alkohol- eller drogrelaterade problem, får du förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Unga KRIS lanserar eScreen i samarbete med Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm. Forskare på Karolinska Institutet dokumenterar användningen av eScreen med början i februari 2007. Resultaten kommer att ge kunskap om hur en sådan hemsida kan användas självständigt eller som komplement till andra vårdinsatser.

Etisk info

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. All information som forskarna får från dig kommer att hanteras under sekretess (tystnadsplikt). När alla uppgifter sammanställs kommer ingen att kunna utläsa vad just du har svarat eller vilka uppgifter som gäller just dig.

Instruktioner

Du kan alltid logga in på www.ungakris.se. Från denna sida kan du nå frågeformulären, ett frågeformulär på 10 frågor om alkoholvanor och ett på 11 frågor om drogvanor. Det tar ca 5-7 minuter att fylla i varje formulär. Direkt efter att du har fyllt i formulären får du se hur du ligger till i förhållande till svenska befolkningen i olika åldrar. Du får också några förslag som rör just de egna alkohol- eller drogvanorna.

Comments are closed.