Unga KRIS:are blev bättre lyssnare

Som medlem i Unga KRIS har du chansen att gå vissa utbildningar. Såsom MI-utbildning, där man lär sig metoden Motiverande samtal. Alexander Bengtsson från Falkenberg var en av dom som gick utbildningen 2019. Den gjorde honom till en bättre lyssnare.

Unga KRIS tror på utbildning som ett led i förändring. Det såg man tydligt när ungdomar och deras coacher under två dagar i december befann sig på Fredgagården i Åby utanför Norrköping. De kom från lokalföreningarna i Halmstad, Falkenberg, Södertälje Strängnäs och Västerås.

Alexander Bengtsson från Unga KRIS Falkenberg var en av dem som gick utbildningen, som kallas för Motiverande samtal (motivational interviewing, MI.) Han är mycket nöjd över resultatet, något han tror i mycket beror på dem han pluggade med.

– Vi var alla villiga att lära oss, samarbetade bra och hon som lärde ut var väldigt duktig, säger han.

Alexander gillade också upplägget som var väl anpassat till dem som har svårt att sitta still. Inom varje lektion var det en rast efter 30-40 minuter så att man kunde sträcka på sig eller gå ut en vända.

Från vänster till höger: Alexander Bengtsson, Unga KRIS Falkenberg; Lynn Wickström,lärare; Fredrik “Fidde” Lundell, ordförande, Unga KRIS Falkenberg. Foto: Unga KRIS.

Utbildningen används i behandling och rådgivning när den man pratar med visat att han eller hon är mottaglig för förändring. Från början användes den för att behandla alkoholproblem, men används idag för att förändra människors beteenden när det kommer till alltifrån andra droger till spelmissbruk, kost och fysisk aktivitet.

Utöver i KRIS och Unga KRIS arbete används det bland annat i kriminalvården, sjukvården, socialtjänsten, psykiatrin och skolan.

MI handlar mycket om att se den man talar med som en partner istället för patient. Det handlar om att det är denna samtalspartner som sitter på nyckeln till sin egen förändring och att hitta den nyckeln: samtalspartners motivation och de lösningar han eller hon sitter på.

Att få han eller hon att inse att de redan vet vad de behöver göra, istället för att det är något man bara säger åt dem.

I samtalet lyssnar man och visar empati. Man är tydlig med vad samtalet handlar om och hur samtalspartner kan bemöta sina problem. Man låter partnern ge en tydlig bild av sina problem, så att den kan vara positiv och stärkt i att han eller hon kan förändra sig.

Metoden utgår också ifrån något som Malin Stihl, författaren bakom boken Motiverande samtal i praktiken, kallar “MI-anda.” Man bör ha en god relation med sin samtalspartner och tro själv på att han eller hon kan förändra sig, visa medkänsla och ha för avsikt att förstå hans eller hennes behov.

Man arbetar också efter den så kallade BÖRS-modellen. Det står för Bekräfta (man bekräftar det samtalspartnern säger), Öppna frågor (man ställer frågor som leder till längre svar än bara “ja” eller “nej”), Reflektera (man visar att man tänker igenom det samtalspartner säger) och Sammanfatta (att göra tydligt att man uppfattat allt samtalspartnern säger.)

Unga KRIS:are tillsammans med coacher. Foto: Unga KRIS.

Ta chansen du också! Bli medlem!