Cannabis

Vad är Cannabis?
Hasch och marijuana kommer från hampa (Cannabis Sativa), Cannabis är samlingsnamnet för de olika beredningarna som hasch, marijuana och hascholja. Växten innehåller hundratals kemiska substanser, varav 60-80 är psykoaktiva och påverkar psyket. Cannabis innehåller ett giftigt ämne som kallas THC, vilket gör att personen blir påverkad. THC lagras i kroppens fettceller och kan ligga där under mycket lång tid. Stora mängder THC kan orsaka hallucinationer. Halten THC används ofta som ett mått på styrkan i cannabis.  Cannabis är efter alkohol det berusningsmedel som används mest i hela världen, cannabisdrogen har används i tusentals år som berusningsmedel.

Utseende och form
De vanligaste formerna av cannabis i Sverige är hasch och marijuana. Hasch framställs av den kåda som utsöndras av hampans körtelhår och som pressas samman till kakor. Hasch säljs i småbitar och färgen varierar från ljust brunt till nästan svart. Marijuana är växtens torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Den liknar torkat, hackat gräs eller örtkryddor. Cannabisolja (cannabisextrakt) är en tjockflytande vätska som varierar i färg från brunt till nästan svart. Hasch och marijuana röks vanligen i handrullade cigarretter eller i speciella pipor. Cannabisolja doseras i minimala mängder i tobak eller på cigarrettpapper. Cannabispreparaten kan också sväljas, utblandade i mat eller dryck. De är inte lösliga i vatten och kan därför inte injiceras.

Blir det några skador av att missbruka cannabis?
Ett missbruk av cannabis drogen kan orsaka olika sjukdomar i t ex lungorna, hjärtbesvär, huvudvärk, illamående och yrsel. Smärtor i ben och rygg är andra biverkningar. Man blir mer mottaglig för förkylningar och olika sjukdomar eftersom motståndskraften blir sämre pga en minskad mängd vita blodkroppar. Män får en mindre produktion av spermier och kvinnor kan få oregelbunden eller utebliven menstruation. Personer som missbrukat cannabis under många år kan bli avtrubbade och passiva, de har svårt att lära sig nya saker och att koncentrera sig. Vid höga doser kan missbrukaren bli aggressiv och farlig.

Vad menas då med ett beroende av cannabis?
Jo, man har utvecklat en tolerans mot drogen. Missbrukaren behöver större mängder för att få samma effekt. Det menas också att du måste ta drogen även om du ser att det orsakar skada i ditt liv. Att du får sug och abstinens om du inte tar drogen. Det kan vara symptom som irritation, oro, sömnsvårigheter, mardrömmar, ilska, huvudvärk, dålig aptit och depressioner

Tecken på ett cannabismissbruk

 • Röda blodsprängda ögon.
 • Eufori, obehärskade skratt.
 • Ökad aptit särskilt på godsaker.
 • Svårighet med uppmärksamhet och problemlösning.
 • Minnesproblem.
 • Ökad, konstlad socialitet.
 • Minskad kontroll och sämre omdöme.
 • Vimsighet.
 • Sömnighet, tröghet, långsamhet.
 • Brist på ambition och motivation.

Marijuana

Mellan 1986 – 2009 har innehållet av THC i Marijuana ökat från ca 3% till 10 % och man har hittat koncentrationer på 37 %. Det är upp till tio gånger starkare än tidigare plantor.

Hur kan effekten av ett marijuana-rus vara?
Marijuana kan orsaka att personens känslor förstärks. Om man t ex mår bra mår man bättre och tvärtom om man mår dåligt – då kan man må sämre. Missbrukaren blir även påverkad av omgivningen – om omgivningen upplevs positiv känner sig personen mer positiv och om omgivningen upplevs negativ eller hotfull känner personen obehag och eventuella rädslor. Personen kan således bli ”hög” och få en skön känsla av att vilja ta det lugnt och bara vara där och vara hög. Likväl som personen kan få oerhört obehagliga känslor. Upplevelsen av tid kan också förändras. Marijuana-ruset kan också göra att personen blir väldigt glad och fnittrig. Marijuana kan också förändra sinnesintrycken och föremål kan ändra form, storlek och färg.

Man har gjort mätningar i kroppen och upptäckt drogrester två månader efter man tagit marijuana.

Man kan bli beroende
Cirka 1 av 9 blir beroende av marijuana – men om man börjar i tidiga tonår så är det 1 av 6 som blir beroende.

Vad menas då med ett beroende?
Man har då utvecklat en tolerans mot marijuana så man måste röka mer marijuana för att få samma effekt. Man måste fortsätta att ta drogen även när man ser att marijuanan orsakar skada i sitt liv. Sedan kan personen få drogsug och abstinens om inte drogen tas – vilket kan ge symptom som irritation, oro, sömnsvårigheter, mardrömmar, ilska, huvudvärk, dålig aptit och depressioner.

Effekter av att röka marijuana
Det är dokumenterat att de som kroniskt röker marijuana både förändras känslomässigt och i sitt uppförande vilket kan resultera i lägre motivation och ambition.

 • Missbrukaren umgås mindre med familj och vänner.
 • Överger sina mål.
 • Kan få låg energinivå.
 • Bli odisciplinerad.

Negativa effekter från marijuana är också att man kan få s.k flashbacks och hallucinationer samt att drogen kan utlösa psykoser hos vissa personer.

Hur ser man om någon tagit marijuana?

 • Personen kan få röda, blodsprängda ögon.
 • Uppleva eufori.
 • Okontrollerade skrattattacker.
 • Ökad aptit – speciellt då för sötsaker.
 • Svårt att fokusera och lösa problem,
 • Få minnesförluster.
 • Mindre social förmåga.
 • Uppleva yrsel.
 • Långsamma rörelser.

THC

Olika sorters cannabis innehåller en varierande procentuell sammansättning av de olika cannabinoiderna vilket påverkar hur de verkar i kropp och psyke och är därmed en av flera faktorer som har inverkan på hur ruset upplevs. Dagens cannabis, framför allt marijuanan, kan innehålla betydligt mer THC än tidigare men det innebär inte att dagens cannabis är starkare då det samtidigt kan innehålla andra sorters cannabinoider som har en dämpande effekt på THC. THC-halten ligger vanligen på 8-15 %.

Cannabis är fettlösligt vilket gör att det stannar kvar länge i kroppen, upp till sex veckor om det röks regelbundet. Det THC som man får i sig lagras i kroppens fettvävnader, som det t.ex. finns mycket av i hjärnan och i kroppens inälvor. Halveringstiden för THC i kroppen är ca 6 dagar.

I cannabis anses delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) vara den substans som svarar för de huvudsakliga ruseffekterna. THC är en fettlöslig substans, vilket betyder att den kan binda till fettvävnad som bland annat finns i hjärna och lever. Inlagringen gör att THC stannar kvar i kroppen även efter det att tillförseln upphört och efter upprepat intag kan man spåra cannabis i urinen i flera veckor, ibland månader.

Cannabisreceptorer finns i stora delar av hjärnan vilket gör att THC påverkar många olika funktioner i vår hjärna.

Hasch

Hasch är pressad kåda med ett varierande innehåll av andra växtdelar (se även Tillverkning nedan). Färgen varierar från ljusbrun till svart. Konsistensen varierar från hård och spröd till mjuk och formbar. Både färg och konsistens varierar beroende på kvalitet och teknik av extrahering och pressade/knådande. Hasch tillverkas främst av anledningen att det är kompakt, potent och kan lagras lång tid utan att förstöras av luft och ljus. Hasch är det vanligaste hampapreparatet i Sverige och går ofta under slaguttryck som böj, töj, brunt, braj och brass. Det mesta hasch som kommer till den illegala marknaden i Europa kommer från illegala odlingar i Marocko. Typiskt marockanskt hasch är ljust, hårt och relativt svagt (populärt kallat marockan eller standard). Afghanistan, Nepal och Libanon står också för en viss haschproduktion. Hasch från dessa platser är ofta mörkare och mjukare (Svart afghan).

Idealt är hasch ingenting annat än sammanpressade trikomer. I praktiken är dock hasch alltid förorenat av andra växtdelar, olika mycket beroende på tillverkningsmetod.

Källor
www.cannabisdrog.se/fakta-om-cannabis/
http://cannabishjalpen.se/node/2
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55

Comments are closed.